Katılım Şartları

 1. Trakya Ar-Ge ve Teknoloji Proje Pazarı etkinliğine sadece, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Trakya Üniversitesinde çalışan veya öğretim gören araştırmacılar ve Bandırma, Çanakkale, Kırklareli, Edirne veya Tekirdağ illerinde faaliyet gösteren sanayicilerin katılımı kabul edilecektir.


 2. Daha önce düzenlenen Proje Pazarları ve benzeri diğer etkinliklerde sunulan projeler arasından ödül almış olanlar değerlendirmeye alınmayacaktır.


 3. Proje önerileri, her sene belirlenen kategoriler kapsamında oluşturulacaktır. Bu sene gerçekleştirilecek olan Proje Pazarı, teknolojik ve Ar-Ge yönü kuvvetli tüm projelere açıktır.


 4. Proje Pazarına akademisyenler, önlisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler, sanayiciler, profesyonel olarak bu işle ilgilenenler, profesyonel şirketlerde çalışanlar bireysel ve ekip katılımı sağlayabilir. Ekip katılımlarında, bir kişi proje yöneticisi olarak gerekli başvuruyu yapmalı, proje ekibinin kimlerden oluştuğunu sisteme girmelidir.


 5. Proje önerilerinde bir katılımcı sadece tek bir proje için yönetici olabilir.


 6. Proje Pazarını düzenleyen ve finanse eden Kırklareli Üniversitesi ve Trakya Kalkınma Ajansı, Proje Pazarı Etkinliği’nde sergilenen tüm proje önerilerini yayımlamak, arşivlemek ve yurtiçi ve yurtdışında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır.


 7. Trakya Kalkınma Ajansı, Proje Pazarı Etkinliği’ne katılan ve ödül alan proje önerilerini kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, Trakya Kalkınma Ajansını temsil edecek her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir.


 8. Etkinliğe katılan proje önerilerinin özgün olmaması, intihal ya da çalıntı olması ve daha önce benzer bir yarışmada ödül almış olmasından doğacak yasal sorumluluklar, Trakya Kalkınma Ajansı ve Trakya Üniversiteler Birliğini bağlamaz. Tüm sorumluluk katılımcıya aittir. Bu gibi durumlarda, gerekli tespitler sonrasında, yarışmanın ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınır.


 9. Proje Pazarı’nda ödül alan katılımcının aldığı ödül tutarı nakit olarak ödenmez. Ödül alan katılımcı, ilgili ödül tutarı kadar yaptığı harcamayı Trakya Kalkınma Ajansına faturalandırarak gerçekleştirir.


 10. Proje Pazarı Yazım Kılavuzu ve katılım şartlarına uygun olmayan proje önerileri “Değerlendirme ve Ödül Kurulu” değerlendirmesine sunulmayacaktır.


 11. Trakya Ar-Ge ve Teknoloji Proje Pazarı’na katılanlar, “Trakya Ar-Ge ve Teknoloji Proje Pazarı Etkinliği Hakkında açıklamalar” başlığı altında belirtilen koşulları kabul etmiş sayılırlar.

Başvuru

 1. Trakya Ar-Ge ve Teknoloji Proje Pazarı, proje önerileri http://trakyaprojepazari.klu.edu.tr/ sitesine yüklenen ‘word’ dosyası olarak kabul edilecektir.


 2. Kullanıcı ve proje önerileri kayıtlarının güncelliğinden kendisi sorumludur. Kayıt bilgilerinin eksikliğinden veya farklılığından doğabilecek durumlarda, sorumluluk kullanıcıya aittir.


 3. Proje önerisi yapmak için öncelikle proje yöneticilerinin kullanıcı kayıtlarını gerçekleştirilmesi gerekmektedir.


 4. Üye kaydı gerçekleştirilerek, aktivasyon işlemi tamamlandıktan sonra e-posta adresi ve şifre ile giriş yapılarak proje önerisi, poster ve katılım şartnamesi yüklenebilecektir.


 5. Proje Önerisi Açıklamaları: Maksimum 3 A4 sayfasını aşmayacak şekilde Word dosyası olarak sisteme yüklenecektir. Word dosyası kuralları için ayrıca “Proje Pazarı Yazım Kılavuzu” incelenmelidir.


 6. Proje önerisi kabul edilen ve ilk 10’a kalan katılımcılar, proje pazarının gerçekleştirileceği 11 Aralık 2019 günü poster yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış posterlerini ve projelerini anlatan 10 dakikalık sözlü sunum dosyalarını ve varsa proje prototiplerini alana getirmek zorundadırlar. Poster ve sözlü sunum katılımı sağlamayan yarışmacıların ödül kazanması mümkün değildir.


 7. Sisteme yüklenen maksimum 3 sayfalık proje önerileri elektronik olarak yayınlanacak olan kitapta yer alacaktır.


 8. Proje önerilerinin ve katılım şartnamelerinin en geç 6 Kasım 2019 Cuma mesai saati sonuna kadar http://trakyaprojepazari.klu.edu.tr/ adresine yüklenmesi gerekmektedir. Söz konusu tarih kesinlikle uzatılmayacaktır.


 9. Poster Sunumu: Proje önerisi açıklama dosyasının hazırlanmasından sonra sergilenmek üzere proje önerisine ait Poster Sunumu’da sisteme yüklenecektir. Poster sunumu PDF formatında, 1 sayfayı ve 10 MB’ı aşmayacak şekilde, 1081*1918 piksel boyutlarında ve dikey olarak, “Poster Hazırlama Kuralları”na uygun bir biçimde hazırlanmalıdır. Ayrıca proje önerisine dair açıklamaların yanı sıra proje bütçe ve süresi de postere mutlaka eklenmelidir.


 10. Poster sunumları, katılımcılar tarafından (1081*1918 piksel) ebatlarında dikey olarak bastırılıp etkinlik gününde fuaye alanında ilgili poster numarasının olduğu yere yerleştirilecektir.


 11. Poster sunumları, etkinlik boyunca fuaye alanında kalacaktır.


 12. Proje önerisi yüklemeye dair her türlü sorunlarınız için iletişim kısmındaki trakyaprojepazari@klu.edu.tr adresine sorularınızı yöneltebilirsiniz.

Değerlendirme

 1. Web sayfasında bildirilen başvuru son günü ve saatine kadar yüklenmeyen proje önerileri değerlendirmeye alınmayacaktır.


 2. Her bir proje öncelikle, “Hakem Grupları” tarafından puanlama yöntemiyle değerlendirmeye alınacaktır. Puan sıralamasında ilk 10’a kalan projeler etkinlikte sergilenmek üzere kabul edilecektir.


 3. Ödül alacak proje önerileri, 1. aşamada “Hakem Grupları” tarafından puanlanacak ve ilk 10’a kalan katılımcılar, projelerini anlatan 10 dakikalık bir sözlü sunum gerçekleştireceklerdir. Yapılan sözlü sunumlar sonunda (2. aşamada) “Değerlendirme ve Ödül Kurulu” ödül kazananları belirleyecektir. Bu nedenle yanında sunumu hazır olmayan katılımcılar değerlendirme dışında tutulacaktır.


 4. Ödül kategorileri ve miktarları ile ilgili ayrıntılı bilgi http://trakyaprojepazari.klu.edu.tr/ sitesinden alınabilir.


 5. Değerlendirme ve Ödül Kurulu, Proje Pazarı’nın yararlılığı açısından gerekli gördüğünde, kazananların sayısını, sunumların kalitesi ve miktarına göre değiştirme hakkına sahiptir.

Yükleme

 1. Elektronik ortamda proje önerisi yükleyen katılımcıların, proje önerilerini yükledikten sonra ‘Trakya Ar-Ge ve Teknoloji Proje Pazarı Katılım Şartnamesi’ni doldurup, yetkili kişi (proje yöneticisi) tarafından ıslak imza ile imzalandıktan sonra 15 Kasım 2019 tarihine kadar ıslak imzalı olarak tarayıcıdan taratarak, sisteme PDF dosyası olarak yüklemesi gerekmektedir. Bu belgenin orijinali posta veya elden teslim yoluyla Trakya Kalkınma Ajansına iletilmelidir.

Fikri Mülkiyet

 1. Destek alan proje yürütücüleri, ilgili projelerienin bilgi çoğaltımı için gerçekleştirecekleri her türlü faaliyette(Akademik makale, kongre bildirisi vb.), çalışmalarının Trakya Ar-Ge ve Teknoloji Proje Pazarı etkinliği çerçevesinde Trakya Kalkınma Ajansı ve Trakya Üniversiteler Birliği tarafından desteklendiğini belirtmek zorundadır.


 2. Trakya Kalkınma Ajansı ve Trakya Üniversiteler Birliği üyeleri, Proje Pazarı’na katılan projelerden uygun gördüklerinin sergilenmesi amacıyla, bir ya da birden çok sayıda kopyasını üretebilir ve bu modelleri proje veya fikir sahibi adına geçici ya da sürekli olarak sergileyebilir. Bu halde Proje Pazarı’na katılanlar, seçilen eserin Trakya Kalkınma Ajansı’na ve Trakya Üniversiteler Birliği üyelerine ticarileştirilmeden ve proje ve fikir sahibinin diğer tasarruf yetkisini ortadan kaldırmadan, süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince Proje Pazarı’na gönderdiği proje veya fikrin çoğaltma, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için Trakya Kalkınma Ajansı’na ve Trakya Üniversiteler Birliği üyelerine tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.


Döküman

BAŞVURUNUZ İÇIN GEREKLI YÖNERGELER AŞAĞIDADIR.
İletişim Bilgileri

Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü
Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Başkanlığı